Doğa Şirketler Grubu Doğa Hukuk

Av. Mert Samet Bal ve Av. Muhammed Cihangir tarafından İstanbul’da kurulan Doğa Hukuk Bürosu, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte olup, müvekkil ve danışanlarının ihtiyaç duydukları hukuki desteğin nitelikli şekilde temini ile sorunlarının çözümlenmesini amaçlamaktadır. Hukuk büromuzun esas ilkeleri her zaman için ulaşılabilir olmak ve tüm süreçleri müvekkile karşı şeffaf bir şekilde yürütmesidir.

Doğa Hukuk Bürosu, “hukukun üstünlüğü” prensibi ışığında, tecrübesiyle harmanladığı güncel bilgi birikimi ile, temsil ettiği müvekkillerinin hukuki destek talep ve ihtiyaçlarını, doğru, güvenilir ve pratik şekilde çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Hukuk büromuz halihazırda Doğa Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Doğa Arsa Arazi ve Gayrimenkul Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti., Termokom Soğutma, İzopanel AŞ, Startech Yapı Uz-Er Yapı İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti. Rijit Yapı gibi şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri

Gizlilik ve Mesleki Sır: ‘Sır saklama ve gizlilik’ avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları, AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Şeffaflık: Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.

Doğa Hukuk Ofisi olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetini; yüz yüze veya talep etmeniz halinde online olarak mail, whatsapp ve telefon aracılığı ile sunmaktayız.

Doğa Şirketler GrubuHukuk Ekibimiz

Avukat

Mert Samet Bal

Avukat Mert Samet BAL, 1994 / Samsun doğumludur.  İlköğretim ve Lise eğitimini Bursa ilinde tamamladıktan sonra, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil  Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almış, lisans eğitiminin ardından hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajının ardından serbest avukatlık yapmış,birçok gerçek ve tüzel kişiye hukuk danışmanlığı sağlamıştır.  2023 yılından beri de DOĞA Hukuk & Danışmanlık kurucu ortağı olarak avukatlık yapmaktadır.

Yabancılar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Şirketler Hukuku, Tazminat Hukuku, Ceza Hukuku ve Ceza  Muhakemesi Hukuku, Medeni Hukuk ve İcra Hukuku alanlarında meslek içi eğitim seminerlere katılmış, sertifikalar almıştır. Bu alanlar başta olmak üzere bir çok alanda avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

avukat

Muhammed Cihangir

1994 Çanakkale doğumludur. İlk ve ortaöğretimini Çanakkale’de lise eğitimini ise Ankara’da tamamladıktan sonra eğitimine 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında yüksek onur derecesiyle mezun olan Av. Muhammed CİHANGİR aynı yıl avukatlık yasal stajının başlaması ile birlikte meslek hayatına atılmıştır. Bu esnada Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Avukatlık mesleğinin başından bu yana farklı alanlarda birçok kişi ve kuruma hukuki hizmet vermektedir. 2023 yılından  bu yana ise DOĞA Hukuk & Danışmanlık’ın kurucu ortağı olarak avukatlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Avukat

Rümeysa KILINÇ Cihangir

1996 yılında Bursa’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlayıp 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesi ile mezun oldu. Okul hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak faaliyet gösterdi.  Yasal stajını saygın bir hukuk bürosunda tamamladı. Sektöründe öncü şirketlerde in-house avukat olarak görevine devam etti. Bu pozisyonu dolayısıyla Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukulu ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında uzmanlaştı. Ağırlıklı olarak Şirketler Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ile Dava ve Uyuşmazlık Çözümü alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

DETAYLI HİZMET TANITIM METNİMİZ

Hukuk büromuz, nitelikli ve tecrübeli avukatlardan oluşan ekibi ile hukuki yardım taleplerine hızlı, pratik, şeffaf ve azami fayda sağlayacak çözümler üretmektedir. Gerek yasal yollara başvuru gerekse de alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru hallerinde sürecin başından nihayetine kadar itinalı bir çalışma sergilemektedir. Aşağıda zikredilen alanların her birinde tüm bilgi birikimi ve deneyimini süreç içerisinde harmanlayıp ekip çalışmasını benimseyerek hizmet alan kişi veya kurumlara en ideal çözümleri sunmaktadır. Hukukumuzda sürelerin çok önemli olduğunu hatırlatıp, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için acil bir şekilde hukuk büromuzla iletişime geçmenizin ciddi öneme sahip olduğunu belirtmek isteriz.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Av. Muhammed Cihangir ve Av. Mert Samet Bal tarafından kurulan Doğa Hukuk Bürosu, güçlü ve dinamik ekibiyle göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye’de faaliyet göstermektedir. İkamet izni başvurusu, ikamet izni uzatma işlemleri, sınırdışı edilme (deport) ve idari gözetim altına alınma süreçlerinin takibi, vatandaşlık başvurusu ve süreçlerinin takibi başta olmak üzere Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanındaki hemen her türden başvuru ve hizmet taleplerine cevap verebilmektedir.

Hukuk büromuzun esas ilkeleri her zaman için ulaşılabilir olmak ve tüm süreçleri şeffaf bir şekilde yürütmektir. Donanımlı ve tecrübeli Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla müvekkillerimize Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanlarında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ekibimiz, yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanında kendini sürekli güncel tutup geliştirmektedir. Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Hakkında deport (sınır dışı etme) kararı bulunan yabancıların deport kararına itiraz edilmesi, itiraz sonucuna göre davalarının açılması ve takibi,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk kapsamında yer alır ve ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsar. Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun önemli bir parçasıdır ve tek bir dava içerisinde farklı hukuk dallarıyla girift bir şekilde biçimlenebilmektedir. Genellikle Asliye Hukuk mahkemelerinde görülen Gayrimenkul Hukuku davaları, taşınmazın bulunduğu yerlerdeki mahkemede açılan davalarla şekillenir.

Emlak alım satımı ile kiralama, her türlü kira sözleşmelerinin hazırlanması, imar ve inşaat projelerinin mevzuata uygunluğunun denetimi, gerekli izin ve ruhsatların alınması, tapu ve imar davalarının yürütülmesi, yabancıların mülk edinmesi, ayni hak tesisi işlemleri konularında avukatlar müvekkillerine danışmanlık, avukatlık ve dava takibi desteği sunmaktadır. Gayrimenkul sektöründe yatırım yapmak isteyenler; imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması hakkında bilgi sahibi olmak için uzman desteği almalıdır. 

Gayrimenkul Hukuku, arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsar. Bu bağlamda tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izaley-i şuyu davaları gayrimenkul dava konuları arasında yer almaktadır. Biraz daha yakından bakacak olursak;

 • Tapu Davaları: Gayrimenkul Hukuku davaları arasındaki tapu davaları, tapu tescil veya tapu iptali gibi dava türlerini kapsar. Hukuka aykırı düzenlemelerde tapu davaları açılarak mağduriyetin engellenmesi sağlanır. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen tapu davaları, avukat vekaletiyle yürütülebilir.
 • İstihkak Davaları: Gayrimenkul Hukuku dava konularından istihkak davalarında taşınmazın haksız ihlali söz konusudur. Yine Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarla takip edilir.
 • Kamulaştırma Davaları: Gayrimenkul Hukuku davaları arasındaki kamulaştırma davaları, özel mülk ve arazilerin fiyatının belirlenerek kamulaştırma işlemlerine yapılan itirazları kapsar. Belediye ve kamu kurumlarına karşı açılabilir.
 • Kira Davaları: Kiracı ya da mal sahibi tarafından açılan kira davaları, kira bedeli veya tahliye sebebiyle oluşan uyuşmazlıkları çözer. Kira sözleşmesine uymayan her iki taraf da birbiri hakkında bu davayı açabilir.
 • İzaley-i Şuyu Davaları: Ortaklı taşınmaz mallarda ortaklığın sonlandırılması için açılan davalardır. Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Satış ya da taksim yoluyla ortaklık bitirilebilir.

Gayrimenkul Hukuku kapsamına giren birçok dava konusu daha vardır. En önemli ve sık görülen davalar bunlardır. Gayrimenkul hukuku hangi davalara bakar sorusuna avukatlarımızdan ayrıntılı yanıt alabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku Alanına Giren Diğer Davalar

Gayrimenkul Hukuku alanında avukatlar; tapu işlemleri, gayrimenkullerin kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi, alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmesi, ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri, imar projelerinin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, gayrimenkul finansman incelemesi, yabancıların mülk edinmesi, ipotek sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi süreçlerinde hukuki destek vermektedir. Ayrıca;

 • Tapu iptali ve tescil davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları,
 • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan alacak davaları,
 • Kira bedeli tespit davaları,
 • Kira arttırma davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Müdahalenin men’i davaları,
 • Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar,
 • Ecrimsil davaları,
 • İpotek ve rehin davaları,
 • Geçit hakkı davaları,
 • Kar irtifakı davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi ve yolsuz tescilin düzeltilmesi gibi davalar da Gayrimenkul Hukuk alanındadır.

Yabancıların Mülk Edinmesi Gayrimenkul Hukuku Kapsamında!

Gayrimenkul Hukuku, bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözülmesinin dışında ülkemizde mülk edinmek isteyen yabancılara danışmanlık yapılmasını da kapsamaktadır.

Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık yapan avukatlar; malların alım ve satımı konularında hukuki bilgilendirme yapar, kira ve satış sözleşmelerinin hazırlanmasından geçerlilik süresi boyunca yönetilmesine kadar destek olurlar. Ayrıca tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerinin tespiti, yapı ve eser projelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargıya taşınması durumunda dava sürecinin takibi konularında hizmet vermektedirler.

Doğa Hukuk&Danışmanlık Bürosu olarak bizler de tapu sicil ve kadastro işlemlerinden kira sözleşmesinin feshine kadar ihtiyacınız olan her türlü hukuksal sorunun çözümünde deneyimimizle hizmet vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, modern ekonomilerin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde önemli bir rol oynar. Bu hukuk dalı, işletmelerin kuruluşundan, faaliyetlerine, sözleşmelerine ve uyuşmazlıklarının çözümüne kadar geniş bir yelpazede konuları düzenlemektedir. Ticari faaliyetlerde bulunan bireyler ve işletmeler arasındaki ilişkileri ve uygulanacak kuralları düzenleyen geniş bir hukuk alanıdır. Bu alanda faaliyet gösteren aktörler, ticari etkinliklerini gerçekleştiren tacirler olarak adlandırılır.

Ticaret Hukuku, tüccarların ve işletmelerin haklarını yasal çerçevede koruyarak, alıcılar ve satıcılar arasında güvenli ve düzenli ticari ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olur. Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, ticari uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynarlar. Globalleşen Dünya’da Ticaret Hukuku, uluslararası ticaret ilişkilerinde de etkili bir şekilde uygulanarak, sağlıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlar.

Ticaret Hukuku, kanunumuzda altı ana kategoriye ayrılmıştır: Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku.

 • Şirketler Hukuku, şirketlerle ilgilidir. Şirket, en az iki kişi tarafından, mal ve emekleri bir sözleşme ile birleştirerek oluşturulan bir ortaklık şeklidir. Türk Ticaret Kanunu’nda beş şirket türü tanımlanmıştır: kolektif, komandit, limited, kooperatif ve anonim şirketler. Şirketler Hukuku, bu tür şirketlerin kuruluşu, işleyişi ve sona erme süreçlerini düzenleyen hukuki kurallar bütünüdür. Şirketler Hukuku, TTK’nın 124 ile 644. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
 • Kıymetli Evrak Hukuku, senede bağlı hakların düzenlendiği ve senetsiz olarak hak iddia edilemeyen veya devredilemeyen belgeleri ele alan bir hukuk dalıdır. Kıymetli evraklar, içerdikleri hakları temsil ederek kendilerine değer kazandıran belgelerdir.
 • Taşıma Hukuku, eşya ve yolcu taşıma faaliyetlerini düzenleyen bir hukuk alanıdır.
 • Deniz Ticareti Hukuku, deniz üzerinde gerçekleştirilen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda, gemi, gemi sicili, gemi ipoteği, donatan, navlun sözleşmeleri, müşterek avarya, çatma, kurtarma ve yardım, gemi alacak hakları gibi başlıklar ele alınır.
 • Sigorta Hukuku, sigortacının, prim karşılığında, kişinin para ile değerlendirilebilir menfaatini tehlikeye karşı korumayı ve belirli rizikoların gerçekleşmesi durumunda tazmin etmeyi ya da bir ya da birden fazla kişinin hayat süreleriyle ilişkili olarak ya da hayatlarında meydana gelebilecek rizikolardan korunmayı ve zor durumda kalmamayı amaçlayan sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen Ticaret Hukuku’nun bir alt dalıdır.

Ticari davalar üç gruba ayrılır: Mutlak ticari davalar, Nispi ticari davalar ve Ticari nitelikte kabul edilen davalar.

Mutlak ticari davalar, her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili konulardan doğan hukuk davaları, çekişmesiz yargı işleri ve Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen konulardan doğan davalar ve çekişmesiz yargı işleridir. Özel kanunlarda bu şekilde nitelendirilen hususlar (örneğin iflas davası) da mutlak ticari dava veya çekişmesiz yargı işi olarak adlandırılır.

Nispi ticari dava; Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 4/1 maddesinde, “her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davalarının” ticari dava olacağı belirtilir. Dolayısıyla, bir davanın nispi ticari dava olabilmesi için şu iki şartın bir arada olması gerekmektedir: Her iki taraf da tacir olmalıdır ve söz konusu uyuşmazlık her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olmalıdır.

Bir davanın ticari dava olarak kabul edilebilmesi için genel olarak ya mutlak ticari davalar arasında yer almalı ya da her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olmalıdır. Ancak, istisnai olarak, sadece bir tarafın ticari işletmesini ilgilendiren; havale, vedia ve fikri haklara dair davalar da ticari dava olarak kabul edilmektedir.

Haksız rekabet ve Ticaret Hukuku kurallarının önemi, ekonomik büyüme, inovasyon ve tüketici refahının sağlanması için adil ve düzenli bir rekabet ortamının korunmasında yatmaktadır. Bu kurallar sayesinde işletmeler, haksız ve hukuka aykırı uygulamalarla zarara uğramadan, kendi faaliyetlerini geliştirebilir ve müşterilere daha iyi hizmet sunabilirler.

Aynı zamanda, bu düzenlemeler sayesinde tüketiciler, daha kaliteli ve uygun fiyatlı ürün ve hizmetlere erişebilir ve ekonomik büyümeye katkıda bulunabilirler. Haksız rekabet ve Ticaret Hukuku kuralları, işletmeler ve tüketiciler arasındaki dengeyi koruyarak ekonomik faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, haksız rekabet ve Ticaret Hukuku kuralları, rekabetin adil ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak, ekonomik büyüme, inovasyon ve tüketici refahının artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu kurallar, işletmelerin faaliyetlerini geliştirebilmesi ve tüketicilerin daha iyi hizmetlere erişebilmesi için adil ve düzenli bir rekabet ortamının korunmasına katkı sağlar.

Deneyimli ve bilgili Ticaret Hukuku avukatlarımız ilgili dava sürecinin nasıl işleyeceği konusunda öngörü sahibidir. İlerleyen süreçlerde karşılaşabilecek problemleri tespit edebilir ve önleyici önlemler alabilir. Hukuki uyuşmazlık konusu olan işlemlerin düzgün ve profesyonel ilerlemesini sağlar. Ticaret Hukuku mevzuatına vakıf ekibimiz, hak kaybını önlemek amacıyla etkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ticaret Hukuku sürekli gelişen ve değişen bir alan olduğundan, müvekkilin güncel gelişmeleri ve haberleri takip etmesi önemlidir. Ticaret hukuku avukatı bu gelişmeleri ve haberleri takip ederek müvekkilini veya danışanını bilgilendirebilir. Bu nedenle, hak kaybını önlemek, şirketi hukuki açıdan başarılı yönetmek ve olası sorunlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla, ticaret avukatıyla işbirliği yapmanın önemi büyüktür.

Miras Hukuku

Miras hukuku, mirasbırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukukunun temelinde mülkiyet hakkı ve devamlılığı yer almaktadır. Anayasa’nın 35. maddesine göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir.” Bu maddeyle beraber kişilerin mülkiyet ve miras hakları güvence altına alınmıştır.

Miras hukuku davaları;

 • Mirasçıların pay ve oranlarına ilişkin davalar,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Tenkis davası,
 • Muris Muvazaası davaları,
 • Terekenin tespiti davaları,
 • Mirasçılıktan çıkarma iptal davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Mirasın denkleştirilmesi davası,
 • Miras sözleşmesinin iptaline ilişkin davalar,
 • Terekenin tespitine ilişkin davalar,
 • Reddi miras davaları,
 • Mirasın reddi kararının iptaline ilişkin davalar olarak örneklendirilebilir.

Doğa Hukuk&Danışmanlık Bürosu, deneyimli kadrosuyla yukarıda zikredilenler başta olmak üzere miras hukukunun alanına giren her çeşit dava ve uyuşmazlıklara ilişkin çözümler sunmaktadır. Bunun yanında vasiyetname yazımı, miras sözleşmesi hazırlanılması, miras intikali gibi süreçlerde de müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Devletin, kişilerin kendiliğinden hak almayı yasaklaması ve hukuk devleti olmanın gereği olarak kişilerin devletten haklarının korunmasını veya kaybedilmiş ise kazanılmasını talep etme hakları bulunmaktadır. Cebr-i icra hukuku/takip hukuku isimlerini de almakta olup maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin gücü ile fiilen yerine getirilmesini sağlayan karma nitelikte bir hukuk dalıdır. İcra hukuku ve İflas hukuku ise takip hukuku içerisinde yer alan alt dallardandır. Takip hukuku ile talebi bulunan bir kişinin talepte bulunmuş olduğu ve maddi hukuktan kaynaklanan bu talebin elde edilmesini gerçekleştirir. Bu talep, alacak ve borç anlamındadır.

Takip işlemleri taraf takip işlemi ve icra takip işlemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Taraf takip işlemi ile kastedilen, tarafların gerçekleştirdiği işlemler olup genellikle takibe yön veren işlemlerdir. İcra takip işlemleri ise kural olarak icra organları tarafından borçlu şahsa karşı gerçekleştirilen işlemlerdir. İcra organları tarafından gerçekleştirilmesi, borçluya karşı gerçekleştirilmesi ve cebri icranın ilerlemesini sağlayacak nitelikte yapılması icra takip işlemlerinin unsurlarıdır. Cebri icra genel hatları itibariyle ikiye ayrılmakta, bu başlıklar da kendi içerisinde ayrıma tabi tutulmaktadır:

 • Cüzi İcra ile;
 • İlamlı icra
 • İlamsız icra
 • Genel haciz yolu ile takip
 • Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip ile cüzi icradan bahsedilir.

Borçlu şahsın karşısında bir veya birkaç alacaklı yer alır ve borçlunun malvarlığı içerisinde kalan taşınır veya taşınmazlar ile cebri icra amcanın gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu durumda alacaklı tarafından borçluya karşı bir takip başlatılır, takibin kesinleşmesinin ardından borçlunun söz konusu alacak miktarına yeter miktardaki malı haczedilir, bu mallar satılır ve alacaklı kişinin alacağı ödenir.

 • Külli icra ile; borçlunun karşısında bütün alacaklıları yer alır ve söz konusu takibin konusunu borçlunun bütün malvarlığı oluşturur. Bu takip yoluna tüm borçlular için başvurulmamakta, yalnızca iflasa tabi borçlular için başvurulabilmektedir.

İflas takibi ile borçluya ait olan bütün menkuller satılır ve satıştan elde edilen para ile borçlunun bilinen bütün alacaklarına karşı ödeme gerçekleştirilir. Eğer borçlunun bütün menkul mallarının satışından elde edilen para ile alacaklıların tamamının alacağı karşılanamazsa, elde edilen para alacaklılar arasında garameten yani oranlarına bağlı olarak paylaştırılır.

Doğa Hukuk&Danışmanlık bürosu olarak ilamsız takipler, ilamlı takipler, kambiyo taahhütlerine özgü takip yolları, kiralanan taşınmazın tahliyesi ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipler başta olmak üzere alacağına kavuşmak isteyen müvekkillerimizin taleplerine sürecin etkin takibi ve neticelendirilmesi noktasında hizmet vermekteyiz.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza muhakemesi, ceza hukukunun ihlal edildiği iddiasının doğruluğunun araştırılması faaliyetidir. Ceza muhakemesi; suç işlenip işlenmediği, işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğu, ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, sorumlu iseler bunun türü ve miktarının belirlenmesi ve infaz edilebilir bir yaptırımın ortaya konulması amacıyla yapılan bir dizi faaliyetten oluşmaktadır. Ceza muhakemesi hukuku, ceza muhakemesini düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza muhakemesinin ilke ve esaslarını ortaya koyan ceza muhakemesi hukukunun amacı, insan hakları ihlallerine yol açmadan maddi gerçeği araştırıp bulmaktır.

Ceza muhakemesinin ve ceza muhakemesi hukukunun temel kaynağı, 5271 sayılı CMK’dır (Ceza Muhakemesi Kanunu). CMK’nın kapsamı birinci maddesinde ifade edilmiştir. Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. Bir suçun işlenmesiyle birlikte Devlet ile fail arasında, değişik evre ve aşamaları kapsayan bir ilişkinin oluştuğu bilinmektedir. Bu ilişki suçun ve failinin saptanmasından başlayarak, verilecek hükmün kesinleşmesine kadar uzanmaktadır. İşte Ceza muhakemesi kanunu, suç işleyenle Devlet arasındaki ilişkinin adil yargılama esaslarına uygun olarak sürdürülmesini sağlayan bağlayıcı hukuk kurallarını içermektedir.

Ceza ve Ceza Muhakemesi alanında uzman avukatlarımız vesilesiyle ceza yargılamasının başladığı soruşturma safhasından başlayarak kovuşturma aşaması, olağan ve olağanüstü kanun yollarına başvuru ve bu başvuruların nihayete erdirilmesi dahil olmak üzere sürecin en başından sonuna kadar hukuki destek vermektedir. Bu kapsamda kollukta yahut savcılıkta ifadeye katılma, sulh ceza hakimliklerinde sorguya katılma, dosyaların etkin bir biçimde takibi ile gerek müşteki/katılan tarafında yer alan müvekkillerimizle gerekse de şüpheli/sanık tarafında yer alan müvekkillerimizle sürekli iletişim halinde olarak maksimum fayda sağlamayı öncülemekteyiz.

Aile Hukuku

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, Türk Medeni Kanunumuzun 2. kitabında 118. madde ve devamında düzenlenmiştir. Aile hukuku içerisinde esasen:

 • Evlilik Hukuku,
 • Hısımlık ve
 • Vesayet hususları düzenlenmiştir.

Ancak uygulamada Türk Medeni Kanunumuzda 1. kitapta 8. madde ve devamında düzenlenmiş olan kişiler hukukuna ilişkin hususlar da aile hukukunun içerisine dahilmiş gibi muamele görmektedir.

Aile Hukuku Davaları Nelerdir?

Aile hukukunun konu alanına giren davalar:

 • Boşanma davaları, (çekişmeli boşanma veya anlaşmalı boşanma)
 • Mal rejiminin tasfiyesi,
 • Boşanmanın ferilerine ilişkin dava ve talepler, (velayet, maddi ve manevi tazminat, nafaka)
 • Ziynet eşyası davası,
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası,
 • Nafakanın artırımı davası,
 • Velayetin değiştirilmesi davası,
 • Ayrılık davası,
 • 6284 sayılı kanun uyarınca tedbir istemli dava ve talepler,
 • Vesayet(vasilik) davası,
 • Soybağının reddi davası, babalık davası, analık davası,
 • İsim ve soyisim değişikliği davası gibi davalardır.

Aile hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız vesilesi ile boşanma davalarının takibi, mal rejiminin tasfiyesi, velayet ve nafakaya ilişkin süreçlerin takibini itinayla yürütmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doğa Hukuk & Danışmanlık Bürosu, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir. Bu kapsamda çok sık karşılaşılan işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk süreçlerinin yönetilmesi, dava yoluna gidilmesi halinde dava sürecinin takibi başta olmak üzere bu alanda ihtiyaç duyulan tüm taleplere cevap vermektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunduğumuz başlıca hizmetler şu şekildedir:​

·      Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması

·      Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

·      İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

·      Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması

·      İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi

·      Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

·      İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması

·      Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

İdare ve Vergi Hukuku

Doğa Hukuk&Danışmanlık Bürosu sizlere idare ve vergi hukuku alanına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkilerindeki problemleri, uyuşmazlıklarına ilişkin konuları çözüme kavuşturmaktadır.

İdare ve Vergi Hukuku, idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir. Bu bağlamda bir öğrencinin not kağıdına karşı açacağı davadan büyük şirketlerin vergi borcuna karşı açacağı davalara kadar bu hukuk dalı altında ele alınmaktadır.  İdari davalarda süreler diğer hukuk davalarındaki sürelerden farklı işlemektedir. Bu sürelere riayet edilmediği durumlarda kişiler telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşabilmektedir.

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

*Kamu ihale işlemleri
* İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü
* Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi
* Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması
* Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi.

Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

* Yanlış veya eksik gelir beyanları
* İdare tarafından yapılan tarh işlemleri
* Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları
* Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması
* Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi
* Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu
* Motorlu taşıtlar vergisi

Yukarıda zikredilen işlem ve süreçlerle ilgili hukuki uyuşmazlıkların çözümü noktasında Doğa Hukuk&Danışmanlık Bürosu olarak nitelikli ekibimizle hukuki hizmet vermekteyiz. Konusu idare mahkemesinin yahut vergi mahkemesinin alanına giren uyuşmazlıklarda yasal yollara başvurular özel sürelere tabidir. Bu nedenle olası hak kayıplarını önlemek adına en kısa sürede Büromuza başvurmanızı tavsiye ederiz.

Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Kapsamı

 • Telif hakları
 • Eser sahibinin hakları
 • Bağlantılı haklar
 • Sınai mülkiyet hakları
 • Patent
 • Faydalı model
 • Marka
 • Endüstriyel tasarım
 • Coğrafi işaretler

Yukarıda sayılan alanlarda gerekli başvuruların yapılması ve sürecin sonuçlandırılması, süreç içerisinde karşılaşılması muhtemel tüm uyuşmazlıklara ilişkin yasal yollara başvuru ve nihayete erdirilmesi için tüm bilgi birikimimizle hizmet sunmaktayız.